Caravan Totaal Liesveld

Header image Hobby_Luxe_caravans_voor_website.png

Tempo 100 Ontheffing

Wat is een Tempo 100-ontheffing?

Wanneer u een Tempo 100-ontheffing hebt, mag u met uw personenwagen met caravan, aanhangwagen of vouwwagen in plaats van 80 km/u, 100 km/u rijden op de snelweg in Duitsland. Om voor deze ontheffing in aanmerking te komen dient uw caravan, aanhangwagen of vouwwagen aan bepaalde eisen te voldoen.

De voorwaarden

Aan het verkrijgen van de Tempo 100-ontheffing is een aantal voorwaarden verbonden. Zo moet het lege gewicht van het trekkende voertuig – of als op het kenteken "massa rijklaar" staat – tenminste gelijk zijn aan het maximaal totaalgewicht van de caravan of aanhanger. Ook moeten deze uitgerust zijn met een goedgekeurde antislingerkoppeling.

Een afspraak maken voor een keuring

U kunt daarom een afspraak maken voor een keuring door een keurmeester van TÜV Nederland. Wij zullen dat voor u regelen.

Ontheffing 

Sinds 2005 wordt de ontheffing verleend op de caravan of aanhanger en niet op de combinatie ervan met de personenwagen. Dit betekent dus dat de ontheffing geldig blijft wanneer u een andere auto koopt. Dit is gebaseerd op de "Dritte Verordnung zur Änderung der 9. Ausnahmeverordnung zur Straßenverkehrsordnung" die sinds 2005 in Duitsland van kracht is. In het kort komt deze richtlijn erop neer dat het maximale gewicht van de caravan of aanhangwagen gelijk mag zijn aan het lege gewicht van het trekkende voertuig.

U kunt bij ons navragen hoe dat in zijn werk gaat.